این صفحه توسط شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز پشتیبانی و مدیریت می شود

پدرش روزگاری صاحب چند سینما در ایران بود؛ از وقتی خودش را شناخت عاشق تصاویر بود؛ به توصیهی استادانش وارد حرفهی فیلمبرداری شد و با بزرگانی چون «دیوید فینچر» و «وودی آلن» کار کرد. او نامزد بهترین فیلمبرداری «اسکار» و «بفتا» هم شده. در ادامه با زندگینامهی «داریوش خنجی» (Darius Khondji) فیلمبردار...
اگر مجموعههای «فرار از زندان»، «بازی تاجوتخت» یا «وستورلد» را تماشا کرده باشید حتما آهنگهای مسحورکنندهی آنها نظرتان را جلب کرده است؛ در ادامهی این مطلب با زندگینامهی «رامین جوادی» آهنگساز ایرانیتبار این مجموعهها همراه بانک مقالات ویکیوز باشید.
یازدهمین کارمندی که به استخدام گوگل در آمد، درآمدزایی این شرکت را دگرگون کرد و آن را از یک شرکت معمولی که بهزحمت حقوق کارمندانش را میپرداخت به سلطان تبلیغات اینترنتی بدل کرد. با بانک مقالات ویکیوز و زندگینامهی «امید کردستانی» مدیر تجاری سابق گوگل و رییس کنونی هیات مدیرهی توییتر همراه باشید.
برای اطلاع از آخرین تخفیفات و محصولات عضو خبرنامه ما شوید